Luikse Teenus OÜ

Küttesüsteemid
müük, paigaldus, hooldus
katlad, boilerid, soojuspumbad, radiaatorid, põrandaküte, päikeseküte, pelletküte, kütte automaatikad

MTR      EEH008721
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi ehitamine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine
jahutussüsteemi ehitamine

kasulikku

Küttesüsteem vajab renoveerimist eriti just vanemates hoonetes.
Täpselt sama oluline on aga konsulteerida asjatundjaga siis, kui soovid väikse energiakuluga küttesüsteemi paigaldada uude hoonesse. Väljaõppe saanud paigaldajad oskavad uut küttesüsteemi planeerida nii, et see sobiks ruumide ja sisekliimanõuetega ning loomulikult ka Sinu ootustega.
Kavandamise ja paigaldamise järel saad asjatundjalt nõu ka süsteemi hoolduse kohta.

Kontrolli paigaldaja kvalifikatsiooni, kutsevastavust, näiteks sertifikaate. Veendu, et paigaldajal on eelmiste klientide seas hea maine. See hõlmab peale paigalduskvaliteedi ka kogemust, mis klientidel on olnud teenindusega ja küttesüsteemi paigaldamise järgse toega.